061-33739660

ایراد شماره 1: دستگاه روشن میباشد اما استارت نمیشود. علت چیست؟

نشانه شماره یک:

چراغ LOW PRESS یا HIGH PRESS داخل تابلو برق چشمک میزند.

ایراد کار کجاست؟

فشار پمپ آب خام کم است.

فشار ورودی به فیلتر ممبرین بالاست.

راه حل چیست؟

برای فشار پایین:

کنترل کنید پمپ آب خام روشن باشد.

مطمئن شوید فشار پمپ آب خام ( FEED PUMP  ) بالا تر از psi 40 باشد.

چک کنید فیلتر های کارتریج تمیز باشند و افت فشار قبل و بعد هوزینگ کارتریج بیشتر از psi 20 نباشد.

مطمئن شوید سوئیچ LOW PRESSURE معیوب نباشد و یا تنظیم آن به هم نخورده باشد.

برای فشار بالا:

کنترل نمایید شیر فاضلاب بسته نباشد و یا خراب نشده باشد.

مطئمئن شوید سوئیچ HIGH PRESSURE معیوب نباشد و یا تنظیم آن به هم نخورده باشد.

نشانه شماره دو:

آلارم FULL داخل تابلو برق روشن است.

ایراد کار کجاست؟

مخزن ذخیره آب شیرین پر شده است.

ممکن است مخزن ذخیره آب شیرین خالی باشد.

راه حل چیست؟

 

اول میزان آب ذخیره آب شیرین را چک نمایید و مطمئن شوید فلوتر داخل مخزن معیوب و یا گیر نکرده باشد.

ROC

ایراد شماره 2: پمپ

نشانه شماره یک:

پمپ دستگاه روشن نمیشود.

ایراد کار از کجاست؟

برق به پمپ وارد نمیشود.

بی متال پمپ قطع شده است.

راه حل چیست؟

وجود برق را چک کنید.

مطمئن باشید برق به پمپ وارد میشود.

کنترل کنید ولتاژ منبع صحیح میباشد.

نشانه شماره دو:

پمپ مدتی کار میکند سپس خاموش میشود.

ایراد کار از کجاست؟

حرارت پمپ بسیار بالا رفته و سیستم محافظت گرمایی پمپ کار نمی کند.

راه حل چیست؟

کنترل کنید ولتاژ منبع صحیح باشد.

مطمئن شوید سیستم خنک کننده پمپ کار میکند.

نشانه شماره سه:

زمانی که پمپ خاموش و یا روشن میشود ، یکی از آلارم های فشار دستگاه روشن میشود.

ایراد کار از کجاست؟

فشار آب ورودی به دستگاه تصفیه آب صنعتی کم است.

کلید LOW PRESSURE یا HIGH PRESSURE معیوب است.

فشار در ورودی فیلتر ممبرین بالا است.

راه حل چیست؟

فشار پمپ آب خام ( FEED PUMP ) را چک نمایید.

کنترل نمایید کلید LOW PRESSURE یا HIGH PRESSURE معیوب نباشد.

فشار ورودی به فیلتر ممبرین را چک کنید.

ایراد شماره 3: کیفیت آب

نشانه شماره یک:

TDS آب شیرین دستگاه بسیار بالا است.

ایراد کار از کجاست؟

شیر فاضلاب باز است و دستگاه در فشار مورد نظر کار نمیکند.

آب ورودی به دستگاه TDS بالایی دارد. ( در چنین شرایطی ، دستگاه برای TDS مورد نظر طراحی نشده است )

راه حل چیست؟

با سازنده دستگاه تماس گرفته تا تنظیمات دستگاه را به حالت نرمال برگردانند.

نشانه شماره دو:

آب تولید شده دارای بو بسیار بدی میباشد.

 

ایراد کار از کجاست؟

سطح فیلتر های کارتریج آغشته به مواد قارچی و اسفنجی است.

سطح فیلتر های ممبرین آغشته به مواد قارچی و اسفنجی است.

راه حل چیست؟

ابتدا فیلتر های کارتریج را تعویض کنید.

دستگاه نیاز به شستشو با مواد شیمیایی ( حداقل سه ماده شیمیایی جهت شستشو نیاز است) دارد.

نشانه شماره سه:

میزان دبی آب تولید شده کم میباشد.

ایراد کار از کجاست؟

دستگاه از تنظیم افتاده است.

فیلتر ممبرین رسوب گرفته است.

راه حل چیست؟

با سازنده دستگاه تماس گرفته تا تنظیمات دستگاه تصفیه آب صنعتی را به حالت نرمال برگردانند.

دستگاه نیاز به شستشو با مواد شیمیایی ( حداقل سه ماده شیمیایی جهت شستشو نیاز است) دارد.

 

 

ایراد شماره 4: داده های نادرست

نشانه شماره یک:

فشار قبل از هوزینگ فیلتر کارتریج کم است.

ایراد کار از کجاست؟

پمپ آب خام ( FEED PUMP ) فشار لازم را ایجاد نمیکند.

شیر برقی ورودی سیستم باز معیوب است.

راه حل چیست؟

پمپ آب خام توسط فرد متخصص چک شود.

مطمئن شوید شیر بزقی ورودی به دستگاه تصفیه آب صنعتی سالم است و برق دار میباشد.

 

 شیر برقی

نشانه شماره دو:

فشار بعد از هوزینگ فیلتر کارتریج دستگاه کم است.

ایراد کار از کجاست؟

فیلتر های الیافی داخل کارتریج مسدود و یا آلوده میباشد.

 

راه حل چیست؟

تعویض فیلتر های الیافی دستگاه تصفیه آب صنعتی.

 

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 10 کاربر