معرفی مدیر عامل شرکت آب پاک سازان

محمدرضا قدکساز مدیر عامل شرکت آب پاک سازان
Mohammed Reza ghadaksaz

 

مدیرعامل بالاترین مدیر اجرایی در یک شرکت است که مسئولیت‌های اصلی‌اش توسعه و پیاده‌سازی استراتژی‌های سطح بالا، تصمیم‌گیری‌های اصلی شرکتی، مدیریت کل عملیات و منابع شرکت و عمل کردن به‌عنوان نقطه اصلی ارتباط بین هیئت مدیره و عملیات شرکت است

 

 

محمدرضا قدکساز مدیرعامل شرکت فنی مهندسی آب پاک سازان

abpaksazan company