دستگاه ازن در تصفیه فاضلاب
دستگاه ازن در تصفیه فاضلاب

یکی از روش‌های گندزدایی، استفاده از گاز ازن می‌باشد. ازن در تصفیه فاضلاب به منظور مهار بو در تصفیه پیشرفته فاضلاب جهت حذف مواد آلي مقاوم (بجای فرایند جذب سطحی کربن) استفاده شود. ازن یک گاز ناپایدار می‌باشد و هنگامی که اکسیژن مولکولی به اکسیژن اتمی شکسته می‌شود. تولید می‌گردد. ازن را می‌توان از طریق الکترولیز، واکنش فتوشیمیایی یا واکنش رادیوشیمیایی (توسط تخلیه الکتریکی تولید نمود. تخلیه الکتریکی مؤثرترین روش تولید ازن در تصفیه اب صنعتی می‌باشد.

پروسه تصفیه آب همراه با دستگاه ازن در ضدعفونی تصفغیه آب و تصفیه فاضلاب صنعتی

ویژگی‌ دستگاه ازن

از ویژگی‌های ازن به عنوان یک گندزدا می توان به موارد زیر اشاره کرد

  • ازن یک اکسید کننده بسیار فعال می‌باشد و تصور بر آن هست که قدرت باکتری کشی آن به علت تخریب دیواره سلولی می‌باشد.
  •  ازن یک ویروس کش قوی می‌باشد و تصور می‌شود که از کلو مؤثرتر می‌باشد.
  •  فرآیند ازن زنی سيبها تولید جامدات محلول نمی گردد.
  •  فرآیند ازن زنی تحت تاثیر یون آمونیوم یا pH جریان ورودی قرار نمی گیرد. اگر چه pH

بر سرعت تجزیه ازن تأثیر گذار می‌باشد.

محصولات جانبی حاصل از فرآیند ازن زنی فاضلاب

محصولات جانبی(DBP)که از فرآیندهای گندزدایی با ازن تولید می‌شود شامل موارد زیر می‌باشد:

اآلدئیدها در تصفیه فاضلاب

نظیر فرمالدئید، استالدئید، کلی اکسال و غیره

اسیدها در تصفیه فاضلاب

نظير استیک فورمیک اسید، اوگزالیک اسید

محصولات جانبی برم دار

نظیر یون برومات ، برموفرم و غیره

پیشنهاد محصول ویژه  قیمت خرید پرشر سوئیچ

سایر محصولات جانبی

نظیر پراکسید هیدروژن

سایر روشهای گندزدایی شیمیایی

دستگاه ازن در تصفیه فاضلاب
دستگاه ازن در تصفیه فاضلاب

پر استیک اسید (PAA): این ماده شیمیایی از استیک اسید و پراکسید هیدروژن تشکیل شده هست. PAA سال‌ها به عنوان یک عامل گندزدا و سترون ساز در بیمارستان و همچنین به عنوان یک علف کش و قارچ کش مخصوصا در حوزه فراوری مواد غذای مورد استفاده بوده اند. اما دلیلی که تمایل PAA را به عنوان یک ماده گندزدا مورد استفاده قرار داده اند. عدم تشکیل ,DBP طی استفاده از این عامل می‌باشد.

مزایای اصلی PAA به عنوان یک گندزدا شامل:

عدم تولید محصولات جانبی پایدار و باقی مانده خاص

عدم تأثیرپذیری از pH محلول

زمان تماس کوتاه واکنش و غیره

خاصیت میکروب کشی و ویروس کشی قوی

پروکسون PeroxOne : این روش گندزدایی یکی از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOP) می‌باشد که از ترکیب ازن و پراکسید هیدروژن تولید می‌شود. پروکسون از طریق معادله زیر به دست می‌آید:

H۲O۲ + ۲O۲⬅️➡️HO۰ + HO۰ + ۳O۲

وجود پراکسید هیدروژن در معادله فوق سبب تسریع در تجزیه ازن شده و غلظت بالایی از رادیکال‌های آزاد واکنش پذیر را ممکن می‌سازد. پروکسون بیشتر جهت گندزدایی پساب خروجی کاملا تصفیه شده نظیر پساب خروجی فرآیندهای میکروفیلتراسیون و اسمز معکوس مورد استفاده در دستگاه ازن در تصفیه فاضلاب قرار می‌گیرد.

منبع: تصفیه اب پاکسازان

۵/۵ - (۱۰ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *