در این دسته بندی لیست دستگاه های RO صنعتی با توجه به ظرفیت آب شیرین کن از 5M3 Per Day تا 4500M3 Per Day متر معکب در شبانه روز خواهید دید.